1.Przepisy:

oficjalne Naviga F5-rules,uzupełnione instrukcją żeglugi.

2. System:

Żeglujemy systemem MSS=Most Simple System. Jedno skreślenie na każde pięć wyścigów.

3. Trasa:

Trasa zostanie rozrysowana na tablicy przed rozpoczęciem startów. Każda zmiana trasy regat zostanie również ogłoszona słownie.

4. Dotykanie boi:

Dotykanie boi jest dozwolone.

5. Ograniczenie pola startowego:

Pole startowe może zostać ograniczone dodatkową boją.

6. Wypuszczenie jachtu po sygnale „start“:

jest dozwolone dopóki zawodnik nie zyskuje przewagi nad przeciwnikami, w innym przypadku będzie obłożony karą (360o).

7. Protesty i kary zastępcze:

Zawodnik musi zgłosić protest! Zawodnik protestujący musi podać

swój numer oraz numer jachtu przeciw któremu składa protest.

Protest musi być wypowiedziany głośno i zrozumiale oraz potwierdzony przez sędziego. W innym przypadku protest nie jest przyjęty.

Protest musi zostać potwierdzony przez sędziego startowego.

Protest może być złożony w formie pisemnej (maksymalnie 15 min po ukończeniu wyścigu).

Kary zastępcze:

  1. 720° - po kontakcie prawy/lewy – na całej trasie.
  2. 360° - w każdej innej sytuacji kolizyjnej Kara musi zostać wykonana niezwłocznie po kolizji na tym samym boku trasy a jej rozpoczęcie musi zostać ogłoszone przez zawodnika i przyjęte przez sędziego.

Sędzia musi potwierdzić wykonanie kary, inaczej kara nie zostanie zaakceptowana. Kara nie zostanie zaakceptowana jeśli nie zostanie wykonana w bezpiecznym miejscu i jacht wykonujący karę przeszkodzi innemu jachtowi. Podczas kolizji na boi, kara powinna zostać wykonana po minięciu znaku kursowego. Jeśli kolizja powstała w minucie startowej, kara musi zostać wykonana po zakończeniu odliczania, maksymalnie do pierwszego znaku kursowego. O kolizji decyduje sędzia.

8. Zadośćuczynienia:

Pisemna forma nie później niż 15 min po zakończeniu wyścigu.

Zadośćuczynienie zostanie rozpatrzone tylko jeśli zawodnik stracił przynajmniej 5 pozycji. Nie będzie uznawanych zadośćuczynień na starcie. Uszkodzony model w trakcie startu może poprosić o 5 min na naprawę. Zadośćuczynienie nie zmienia miejsc w wyścigu, jedynie punkty.

9. Falstarty, szczepienia

Jeśli start zostanie powtórzony po raz trzeci, zawodnik winny powtórzenia zostaje zdyskwalifikowany z wyścigu.

Jeśli 2 lub więcej jachtów uległo szczepieniu podczas minuty startowej, start zostanie anulowany i powtórzony po rozczepieniu modeli.

10. Anulowanie wyścigu:

Z powodu złych warunków pogodowych.

Sędzia startowy może skrócić wyścig jeśli uzna że warunki wietrzne ulegają znacznemu pogorszeniu. Wyścig anulowany zostanie wznowiony. Jachty które ukończyły anulowany wyścig nie będą brały udziału w restarcie, a ich wynik zostanie zapisany jak sprzed wznowienia.

11. Zanieczyszczenie akwenu:

Jeżeli więcej modeli nie może kontynuować wyścigu ze względu na zanieczyszczenie akwenu (konieczna pomoc łodzi), wyścig może zostać powtórzony z zastosowaniem pkt. 10.

12. Kontrola jachtów:

Sędziowie mają prawo kontrolować jachty w każdej chwili podczas trwania regat.

Partnerzy

centrum smaki pro choice
bwtmroz lbb dajnowiec pl