9,98 F5 10 – Klasa formuły 10 (TENRATER)

9.98.1 Podstawowe założenia klasy

Klasa Tenrater jest klasą konstrukcyjną i zalicza się do niej jachty jednokadłubowe, których długość linii wodnej jest odwrotnie proporcjonalna do powierzchni ożaglowania.

Formuła pomiarowa: LLW * S: 122903 = <10
gdzie: LLW = długość linii wodnej jest 0,8 razy długość całkowita kadłuba S = powierzchnia żagla w cm2
powoduje to:
Maksymalna powierzchnia żagla = 1229030: LLW

9.98.2 Kadłub

 1. Dopuszczalne są tylko jachty jednokadłubowe, przy czym dozwolone jest stosowanie dowolnego rodzaju mieczy i płetw. Skoncentrowany balast musi pozostać w tym samym położeniu przez cały czas trwania regat.
 2. Długość linii wodnej – długość całkowita razy 0,8
 3. Każda z części jachtu (w tym steru), która znajduje się pod wodą dalej niż najbardziej wysunięte punkty długości jachtu, dolicza się do długości linii wodnej.
 4. Kadłub musi posiadać osłonę dziobu zgodnie z art 9,95 .

9.98.3 Drzewca i Ożaglowanie

 1. Dopuszczalny jest każdy rodzaj masztów (wygięte, obrotowe, obciągnięte koszulką żagla) i bomów. Największy przekrój drzewc nie może przekraczać 2 cm. Nie ma ograniczeń co do długości i liczby listew, ale nie mogą mieć więcej niż 2 cm szerokości.
 2. Pomiarom podlega cała powierzchnia ożaglowania (z wyjątkiem spinakera) w tym maszt, głowice żagli, wystające listwy itp. a także każda część takielunku, która może wpływać na prędkość jachtu. Wyjątkiem są wytyki i bomy, których największa szerokość (wysokość) nie przekracza 20 mm i których długość nie jest większa niż jest to uzasadnione spełnianiem ich funkcji.
 3. W świadectwie pomiarowym nanosi się wymiary największego kompletu żagli, oznaczonego literą A w rogu szotowym.
 4. Dopuszczalne są dalsze komplety żagli pod warunkiem, że ich powierzchnie rzutowane mieszczą się w powierzchni rzutowanej mierzonego kompletu A. (Fok na foku, grot na grocie).
 5. Znakiem klasy są arabskie cyfry 10. Znak klasy, narodowości i numer powinny być naniesione na żaglach zgodnie z art 9.96 (znak klasy na każdym grocie).

9.98.4 Pomiar Ożaglowania

 1. Aby obliczyć powierzchnię ożaglowania należy podzielić żagle na mniejsze obszary. Powierzchnie, które są ograniczone zaokrągleniami dodaje się do powierzchni podstawowych (w tym również rzut masztu), powierzchnie wynikające z wklęsłości brzegów odejmuje się.
 2. Pomiar żagla (o trójkątnej powierzchni podstawowej) Grot : A* B: 2
  Fok: Q* R: 2
  gdzie:

  A = długość przedniego liku grota pomiędzy rogiem halsowym a fałowym.
  B = odległość rogu szotowego prostopadle do przedniego liku grota. Przy żaglach koszulkowych – do przedniej krawędzi masztu, przy czym masztu wówczas się nie mierzy.
  Q = długość przedniego liku foka pomiędzy rogiem halsowym a fałowym. R = odległość rogu szotowego prostopadle do przedniego liku foka.

 3. Pomiar zaokrągleń lików

  Powierzchnia zaokrąglenia = C * H * stała
  gdzie: C = podstawa zaokrąglenia = odległość między dwoma wierzchołkami odpowiadająca bokowi trójkąta powierzchni podstawowej.
  H = maksymalna odległość zaokrąglonego brzegu prostopadła do podstawy, Stała zależy od kształtu zaokrąglenia i jest ustalana w następujący sposób:

  1. W regularnych łukach wynosi 2/3
  2. Gdy brzeg żagla (lik) jest równoległy do podstawy zaokrąglenia na odcinku większym niż jej połowa lub gdy zaokrąglenie styka się z podstawą w większej ilości punktów, oblicza się powierzchnię rzeczywistą. W tym celu dzieli się ją na mniejsze pomocnicze trójkąty i powierzchnie łukowe.
  3. Gdy zaokrąglenie nie jest regularnym łukiem albo gdy ma kształt inny od wyżej opisanych - stała wynosi 3/4.

 4. Pomiar masztu

  Powierzchnia masztu = H * (D + E + F): 3 gdzie:

  H = wysokość masztu, mierzona od pokładu do najwyższego punkt masztu (z pominięciem osprzętu topu masztu).
  D = szerokość masztu przy głowicy grota
  F = szerokość masztu przy rogu halsowym grota
  E = szerokość masztu w środku pomiędzy D i F.

  przez szerokość masztu należy rozumieć szerokość pomiędzy przednią i tylną krawędzią masztu.

 5. Spinaker

  Spinaker nie jest mierzony. Nie może być jednak prowadzony bez bomu spinakera i musi być zaczepiony w trzech punktach.

 6. Każdy rodzaj pomiaru pozwalający na określenie powierzchni żagli jest dozwolony.

9.98.5 Znaki pomiarowe

 1. Wysokość głowicy i wysokość rogu halsowego naniesionego w świadectwie pomiarowym.
 2. Środek odległości pomiędzy tymi dwoma punktami na maszcie
 3. Wszystkie podstawy zaokrągleń żagli w miejscu podania wysokości h. 

Partnerzy

centrum smaki pro choice
bwtmroz lbb dajnowiec pl