9.97 F5 E KLASA 1 METR

9.97.1 Podstawowe funkcje

Klasa 1 metra w rozumieniu art. 9.94.3 jest klasą monotypową, w której którego długość kadłuba nie może przekraczać 1 metra.

Najwyższą instancją tej klasy jest NAVIGA (zgodnie z art 9.94.1)

9.97.2 Dopuszczenie istniejących jachtów

Wszystkie jachty zbudowane przed wejściem w życie niniejszych przepisów mogą nadal startować w tej klasie jeżeli odpowiadają ważnemu świadectwu pomiarowemu.

9.97.3 Kadłub

 1. Długość całkowita łącznie z osłoną dziobu może wynosić maksymalnie 100 cm
 2. Niedopuszczalne są konstrukcje wielokadłubowe.
 3. Stosowanie osłony dziobu jest obowiązkowe. Osłona musi być wykonana z elastycznego materiału gumopodobnego o grubości minimum 1 cm mierzonej w kierunku wzdłużnym kadłuba
 4. Zabronione jest stosowanie jakiegokolwiek rodzaju mieczy trymujących, wymiennych balastów i zmieniających w trakcie żeglugi swoje położenie płetw balastowych. W trakcie regat nie można w dowolny sposób zmieniać położenia płetwy i balastu.
 5. Długość płetwy balastowej mierzona od najniższego punktu głównej wręgi do najniższego punktu płetwy może wynosić max. 38 cm (jak na szkicu), przy czym główna wręga nie może posiadać zaokrąglonego przejścia na płetwę.
 6. Materiał konstrukcyjny: poza włóknem węglowym i poliamidowym wolno stosować każdy inny materiał. W celu umożliwienia kontroli, wewnętrzna powierzchnia kadłuba nie może być malowana lub barwiona.

9.97.4 Drzewce

 1. Maksymalna wysokość masztu od powierzchni pokładu nie może przekraczać 170 cm (najwyższy punkt wszystkich okuć z wyjątkiem wiatrowskazu)
 2. Maksymalny przekrój masztu i bomów nie może przekraczać 2 cm
 3. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie masztu nieobrotowego.
 4. Bom foka musi być zaczepiany dwuramiennie (rejowo).
 5. Maszt i bomy mogą być wykonane z dowolnego materiału.

9.97.5 Żagle

 1. Wymiary żagli muszą się mieścić w granicach tolerancji podanych w diagramie
 2. Obowiązuje stosowanie jednego foka i jednego grota. Oba żagle, zgodnie ze szkicem pomiarowym muszą bazować na trójkącie pomiarowym.
 3. Naddatki na tylnym liku grota zgodnie ze szkicem pomiarowym mierzy się w czwartych częściach. Wyznaczone punkty ze sobą oraz z tylnymi punktami rogu fałowego (głowicy żagla) i rogu szotowego muszą łączyć linie proste. Przedstawione na szkicu naddatki w czwartych częściach są wielkościami maksymalnymi, które mogą być zaniżane, ale ich połączenia muszą pozostać liniami prostymi.
 4. Tylny lim foka oraz dolne liki foka i grotanie mogą posiadać naddatków. Muszą być krojone jako proste.
 5. Górne krawędzie głowic foka i grota mogą mieć maksymalnie 2 cm szerokości (patrz szkic)
 6. Na grocie są dozwolone 3 listwy usztywniające. Listwy mogą mieć długość max. 10 cm a szerokość max. 1 cm. Listwy powinny być mocowane dokładnie tak , aby ich osie podłużne wyznaczały dokładnie punkty podziału ćwiartkowego. Żadne inne usztywnienia żagli nie są dozwolone.
 7. Dopuszczalne jest stosowanie 4 kompletów żagli: 2xA, 1xB, 1xC 

9.97.6 Waga

 1. Całkowita masa jachtu w pełni otaklowanego nie może być niższa niż 4 kg.
 2. Masa balastu musi zawierać się w granicach: min. 2,2kg do max. 2,5 kg
 3. Masa płetwy sterowej nie może być większa niż max. 75 gramów

9.97.7 Funkcje zdalnego sterowania

 1. Wolno stosować tylko 2 funkcje sterowania, jedną do obsługi steru, drugą do jednoczesnej obsługi szotów foka i grota
 2. Zabronione jest stosowanie urządzeń samosterujących albo automatycznego sterowania względnie trymowania żagli.

9.97.8 Znak rozpoznawczy

 1. Znakiem rozpoznawczym klasy jest litera E. Wraz z oznaczeniem literowym kraju i numerem rejestracyjnym winien on zostać naniesiony na grocie każdego kompletu żagli zgodnie z przepisem 25 (identyfikator klasy ....)
 2. Pozostałe znaki muszą być zgodne z art. 9.96.1

 

  ABB
A max. 1600 max. 1180 max. 880
B 350 - 360 340 - 350 310 - 320
C 1610 - 1620 1200 - 1210 910 - 920
D 305 - 315 295 - 305 265 - 275
E 235 - 245 225 - 235 205 - 215
F 135 - 145 130 - 140 115 - 125
H 1660 - 1700 1240 - 1280 940 - 980
I min. 220 min. 160 min. 120
K 1320 - 1330 980 - 990 730 - 740
L 375 - 385 340 - 350 290 - 300
M 1245 - 1255 900 - 910 655 - 665
N 185 - 195 165 - 175 140 - 150
P 400 - 430 285 - 315 205 - 235
Q 820 - 850 590 - 620 425 - 455

Partnerzy

centrum smaki pro choice
bwtmroz lbb dajnowiec pl